KDO JSME

Pro Tenax s.r.o.

Jsme česká společnost zabývající se výrobou, obchodem a dopravními službami. Vědomi si toho, že dobré jméno se těžce nabývá a lehce ztrácí budujeme s našimi zákazníky dlouhodobé vztahy založené na vzájemné důvěře a úctě. Jsme zákaznicky orientovaná společnost, která svoji snahu obstát ve stále složitějším světě mezinárodního obchodu opírá o téměř desetileté budování goodwillu, založeného na poctivém a seriózním jednání se zákazníky, dodavateli i s vlastními zaměstnanci.

Hodláme si udržet a zároveň posílit své postavení na trhu, kde zvláště v sektoru kovových vláken představujeme světově významného dodavatele nerezových vláken pro automobilový průmysl.

Za výchozí předpoklad splnění náročných požadavků ze strany zákazníka považujeme i výběr kvalitních dodavatelů, se kterými udržujeme korektní vztahy. Toto vše bylo završeno v roce 2003, kdy jsme byli certifikování dle standardu ISO 9001:2000, společností Moody International s.r.o.

Základními pravidly chování našich pracovníků je slušnost, odbornost, zdvořilost, ochota, spolehlivost a loajalita. V tomto smyslu pečujeme o růst nejen společnosti, ale i každého jednotlivého spolupracovníka.

doprava, ocelové vlákno, spojovací materiál menu English Deutsch Česky
» doprava
» ocelové vlákno
» spojovací materiál
webdesign :
FORNICA